ትሕተ ቆርበታዊ መርፍእ

ትሕተ ቆርበታዊ መርፍእ

በሊሕ ጫፍ ዘለዎ ንእሽቶ ሜታላዊ ቱቦ ኮይኑ ፈሳሲ ናብ ሰብነት ንምውጋእ ይጠቅም።

Injectienaald

Een kleine metalen staaf met een scherpe punt, ontworpen om vloeistof in het menselijk lichaam te injecteren (injectie).

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር