ኣብቲ ማህጸን ዝተጸግየ እንቋቚሖ ዘለዎ ናይ ጓለንስተይቲ ውሽጣዊ ጾታዊ ኣካል።

ምትካል

መርፍእ ምስ ትውጋእ፡ ፈሳሲ ዝተጸገየ ዋህዮ እንቋቚሖ ምስቲ ልፋጫዊ መምብሬና ናይቲ ማህጸንይላገብ። ምትካል እቲ እንቋቚሖ ምስ ተጸግየ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት የጋጥም።

Innesteling

Wanneer een bevruchte eicel zich vastzet in het slijmvlies van de baarmoeder. De innesteling gebeurt enkele dagen na de bevruchting van de eicel.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር