ሳሓ

ኣብ ቆርበት ስኽፍክፍ ዝብል ስምዒት ሳሓ ክትሓክኽ ከምትደሊ ዝገብረካ

Jeuk

Kriebelend gevoel op de huid. Wie jeuk heeft, krijgt zin om te krabben.

Standard term: Jeuk
Neutral term: Kriebel

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር