ቆልዓ ንምውጻእ ኣብ ማህጸን መጥባሕቲ ዝገብር ሓኪም

ሕርሲ ብመጥባሕቲ ማህጸን

ሓንቲ ጥንስቲ ጓለነስተይቲ ብባህርያዊ ሕርሲ ክትገላገል ስለዘይትኽእል ሕክምናዊ መጥባሕቲ ማህጸን ክግበረላ ኸሎ። እቲ ሓኪም ኣብ ከብዲ እታ ኣደ መጥባሕቲ ይገብር።

Keizersnede

Operatie die wordt uitgevoerd wanneer zwangere vrouwen niet natuurlijk kunnen bevallen. De dokter maakt dan een snee in de buik van de moeder om de baby te verlossen.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር