ምርጫ

ካብ ብዙሕ ኣማራጺታት ኣየናይ ዝበለጸ ምዃኑ ምውሳን። ንኣብነት፡ ሰባት ውላድ ክህልዎምን ከይህልዎምን ምርጫ ኣለዎም፡ ወይ ድማ ከም ኣማራጺ ሓደ ኣገባብ መከላኸሊ ጥንሲ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም።

Keuze

Uit verschillende mogelijkheden bepalen wat het beste is. Bijvoorbeeld: mensen kunnen kiezen of ze kinderen willen of niet, of ze kunnen kiezen welk anticonceptiemiddel ze het liefst gebruiken.

Standard term: Keuze
Neutral term: Keus, keuzemogelijkheid, optie

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር