ቆልዑት ናይ ምውላድ ድሌት

ቆልዓ ናይ ምውላድ ድሌት። ገሊኦም ሰባት ቆልዑ ናይ ምውላድ ዓቢ ሃረርታ ኣለዎም፡ ካልኦት ግን የብሎምን።

Kinderwens

Een kind willen. Sommige mensen hebben een grote kinderwens, anderen niet.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር