ቆልዑት ናይ ምውላድ ድሌት

ቆልዓ ናይ ምውላድ ድሌት። ገሊኦም ሰባት ቆልዑ ናይ ምውላድ ዓቢ ሃረርታ ኣለዎም፡ ካልኦት ግን የብሎምን።

Kinderwens

Een kind willen hebben. Sommige mensen hebben een heel sterk verlangen om kinderen te krijgen, anderen niet.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር