ጽምዲ

ኣብ ዝምድና ዘለው ክልተ ሰባት። መጻምዲ 1 ወዲተባዕታይን 1 ጓለንስተይትን፡ 2 ደቀንስትዮ ወይ 2 ደቂተባዕትዮ ክኾኑ ይኽእሉ።

Stel

2 personen die een relatie hebben. Een stel kan 1 man en 1 vrouw, 2 vrouwen of 2 mannen zijn.

Standard term: Stel
Neutral term: Paar, tweetal, koppel

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር