ትኩዕትኳዕ

ኣብ ሰብነት ዝርከብ ንእሽቶ ኣካል። ሱር ዕያገነዳታት ብዝቐለለ ኣብ ክሳድን ትሽትሽን ክስምዑኻ ይኽእሉ። ረኽስታት ንሱር ዕያገነዳ ከምዝሓብጥ ክገብርዎ ይኽእሉ። ሱር ዕያገነዳታት ብዝቐለለ ኣብ ክሳድን ትሽትሽን ክስምዑኻ ይኽእሉ።

Lymfeklier

Klein orgaan in het lichaam. De lymfeklieren maken witte bloedcellen en antistoffen aan. Door een infectie kunnen lymfeklieren opzwellen. Lymfeklieren zijn het best te voelen in de hals en de oksels.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር