ንኣካለ-ድንግልና ዝመስል ከንፈር ርሕሚ

ኣካለ-ድንግልና

ኣብ ወሰናስን መእተዊ ናይ ርሕሚ ዝርከብ ልምሉም ኣካለ ድንግልና ። ቅርጽን ዓቐንን ኣካለ-ድንግልና ኣብ ነፍስ ወከፍ ጓለንስተይቲ ዝተፈላለየ እዩ።

Maagdenvlies

Soepel randje weefsel bij de ingang van de vagina. De vorm en grootte van het maagdenvlies is bij elke vrouw anders.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር