መድሃኒት

ረኽሲ ወይ ሕማም መፈወሲ ዝኸውን ነገር። ንኣብነት ጸረ-ነፍሳት መድሃኒታት እዮም።

Medicijn

Middel om een infectie of ziekte te genezen. Bijvoorbeeld: antibiotica.

Standard term: Medicijn
Neutral term: Geneesmiddel, medicament

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር