ማህጸን ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያት

ወርሓዊ ጽግያት

ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ብርሕሚ ጓለንስተይቲ ደም ምፍሳስ። ናይ ጽግያት እዋን ንውሑድ መዓልታት ይቕጽል። ነፍስ ወከፍ ወርሒ፡ ማህጸን ጓለንስተይቲ ሓደ ዝተጸግየ ዋህዮ እንቋቚሖ ንኽቕበል ድሉው ይኸውን። እታ ጓለንስተይቲ እንተዘይጠኒሳ፡ ሰብነታ ነቲ ልፋጫዊ መምብሬናን ገለ ደምን ካብቲ ማህጸን ንደገ የውጽእ።

Menstruatie

Verlies van bloed uit de vagina bij vrouwen die niet zwanger zijn. Menstruatie gebeurt 1 keer per maand en duurt enkele dagen. Elke maand bereidt het lichaam van de vrouw zich voor op de komst van een bevruchte eicel. Als de vrouw niet zwanger wordt, komt het extra slijmvlies en een beetje bloed van de baarmoeder uit haar lichaam.

Standard term: Menstruatie
Neutral term: Maandstonden, ongesteldheid

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር