ጸባ ጡብ ኣደ

ጸባ ጡብ ኣደ

ካብ ጡብ ጓለንስተይቲ ዝወጽእ ጸባ ደቀንስትዮ ንሕጻናተን ብጸባ ጡብ ኣደ ይምግብኦም።

Moedermelk

Melk uit de borsten van een vrouw. Vrouwen kunnen hun baby voeden met moedermelk.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር