ማቊራጽ ዕትብቲ እቲ ህጻን ድሕሪ ምውላዱ ይፍጸም

ዕትብቲ

ቱቦ ዓይነት ኮይኑ ነቲ ዕሸል ናብ መዳሕንቲ ዘላግብ እዩ። ዕትብቲ ንመኣዛታት ምግብን ዝጉሓፍ ፍርያትን ካብን ናብን እቲ መዳሕንቲ የጎዓዕዝ። ድሕሪ ሕርሲ፡ እቲ ዕትብቲ ይቑረጽ።

Navelstreng

Soort koord die de foetus met de moederkoek verbindt. De navelstreng transporteert voedingsstoffen en afvalstoffen van en naar de moederkoek. Na de geboorte wordt de navelstreng doorgeknipt.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር