ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና

ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና

መከላኸሊ ከይተጠቕመት ጾታዊ ርክብ እንተፈጺማ'ሞ ክትጠንስ እንተዘይደልያ ብሓንቲ ጓለንስተይቲ ዝውሰድ ከኒና። ከምኡ'ውን ናይታ ትቕጽል-ንግሆ ከኒና ተባሂሉ ይጽዋዕ። እቲ ከኒና ናይ ምጥናስ ስግኣት ከምዝንኪ ይገብር 100% ዘተኣማምን ግን ኣይኮነን። እታ ጓለነስተይቲ ነቲ ናይ ህጹጽ እዋን መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና ብዝተኻእለ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ቀልጢፋ ክትወስዶ የድልያ፡ እንተነውሐ ድሕሪ 3 መዓልታት። ናይ ህጹጽ እዋን መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና ሓደ ካብ ኣገባብ መከላኸሊ ጥንሲ ኣይኮነን።

Noodpil

Pil die een vrouw inneemt na geslachtsgemeenschap als ze geen anticonceptie gebruikt heeft en niet zwanger wil worden. Deze pil wordt ook de morning-after pil genoemd. De pil verkleint het risico op een zwangerschap maar is niet 100% betrouwbaar. De vrouw moet de noodpil zo snel mogelijk na de geslachtsgemeenschap nemen, maximum 3 dagen erna. De noodpil is geen anticonceptie.

Standard term: Noodpil
Neutral term: Morning-afterpil

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር