ህጹጽ ምላሽ ዝጠልብ ኩነታት

ቅልጡፍ ተግባር ዝሓትት ኩነታት። ንኣብነት፥ ሓንቲ ጓለነስተይቲ መከላኸሊ ጥንሲ ከይተጠቕመት ጾታዊ ርክብ እንተፈጺማ'ሞ ክትጠንስ እንተዘይደልያ፡ ናይ ህጹጽ እዋን መከላኸሊ ጥንሲ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክትወስድ ኣለዋ። ወይ ሓደ ሰብ ዘይውሑስ ጾታዊ ርክብ ምስ ዝፍጽም'ሞ ኤችኣይቪ ተለኺፉ ክኸውን ከምዝኽእል እንተሓሲቡ/ባ፡ ሽዑ ንሱ ወይ ንሳ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናይ PEP (post-exposure prophylaxis) ፍወሳ ክወስድ የድልዮ/ያ።

Noodsituatie

Situatie waarin dringend actie nodig is. Bijvoorbeeld: wanneer een vrouw geslachtsgmeeenschap heeft gehad zonder anticonceptie en niet zwanger wil worden. Ze moet dan zo snel mogelijk de noodpil nemen. Of al eens persoon onbeschermde seks heeft gehad en denkt dat hij of zij hiv heeft opgelopen. Hij of zij moet dan zo snel mogelijk een behandeling met PEP (post-exposure prophylaxis) krijgen.

Standard term: Noodsituatie
Neutral term: Crisis, crisissituatie

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር