ዘይተደልየ ጥንሲ

ሓንቲ ጓለንስተይቲ ክትጠንስ ከላን እቲ ጥንሲ ከኣ ዘይወጠነቶ ክኸውን ከሎን። እታ ጓለንስተይቲ ነቲ ጥንሲ ክትቅጽሎን ነቲ ህጻን ክትዕቅቦን ክትውስን ትኽእል፡ ወይ ከኣ ከም ውላዶም ንዘዕብይዎ ሰባት ትህቦም። ነቲ ጥንሲ ክትሰዶ እውን ምርጫ ኣለዋ።

Standard term: ዘይተደልየ ጥንሲ
Neutral term: Unplanned pregnancy

Ongeplande zwangerschap

Wanneer een vrouw zwanger is en niet van plan was zwanger te worden. De vrouw kan beslissen om de zwangerschap voort te zetten en de baby te houden, of de baby voor adoptie af te staan. Ze kan ook kiezen voor een abortus.

Standard term: Ongeplande zwangerschap
Neutral term: Onbedoelde zwangerschap

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር