ምሕራም

ጾታዊ ርክብ ዘይምፍጻም። ሓድሓደ ግዜ መጻምዲ ኣብ ግዜ ምፍራይ እንቋቚሖ ንምሕራም ከም መከላኸሊ ጥንሲ ይጥቀምሉ። ሓንቲ ጓለንስተይቲ ኣብ ሓደ ወርሒ ንኣስታት 6 መዓልታት ፍርያም ትኸውን። ምሕራም ባህርያዊ ኣገባብ መከላኸሊ ጥንሲ እዩ፡ ብቕኑዕ መንገዲ ከተተግብሮ ግን ከቢድ'ዩ።

Onthouding

Geen geslachtsgemeenschap hebben. Soms kiezen partners voor onthouding in de periode rond de eisprong, om zwangerschap te voorkomen. Een vrouw is ongeveer 6 dagen per cyclus vruchtbaar. Onthouding is een natuurlijke anticonceptiemethode, maar is moelijk om correct toe te passen.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር