ጾታዊ ምልዕዓል ስምዒት

ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ከምዝህልወካ ዝገብር ደስ ዝብል ስምዒት። እቲ ምልዕዓል ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ይውስኽ። ሓደ ወዲተባዕታይ ወይ ሓንቲ ጓለንስተይቲ ክልዕዓል ከሎ፡ ንሱ ወይ ንሳ ኣብ ጥርዘ ስምዒትይ/ትበጽሕ።

Opwinding

Aangenaam gevoel dat seksueel verlangen geeft. De opwinding stijgt tijdens de seks. Bij veel opwinding kunnen mannen en vrouwen een orgasme krijgen.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር