ውሽጣውያን ባልዓት

ኣብ ናይ ሰብ ኣካልት ዝነብር ኣዝዩ ደቂቕ እንስሳ፡ ኣብኡ ዝምገብን ንእኡ ውን ዝጸልዎን። ውሽጣውያን ባልዓት ረኽስታት ከመሓላልፉ ይኽእሉ፡ ንኣብነት ትሪኮሞንያሲስን ዓበቕን።

Parasiet

Heel klein beestje dat in iemands lichaam leeft. Een parasiet voedt zich aan het lichaam en tast het lichaam aan. Parasieten kunnen infecties doorgeven, zoals trichomonas en schurft.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር