ምእታው

ሓደ ክፋል ካብ ኣካላትካ (መትሎ፡ ኣጻብዕ፡ ወዘተ.) ወይ ኣቕሓ ናብ ናይ ካልእ ሰብ ኣካላት ምእታው።

Penetratie

Met een lichaamsdeel (penis, vinger…) of voorwerp het lichaam van iemand anders binnendringen.

Standard term: Penetratie
Neutral term: Binnendringen

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር