PEP

PEP (post-exposure prophylaxis) ናይ ኤችኣይቪ መድሃኒታት ዘለዎ ድሕሪ ዘይውሑስ ጾታዊ ምትንኻፍ ዝወሃብ ፍወሳ እዩ። እቲ ፍወሳ ስግኣት ናይ ረኽሲ ኤችኣይቪ የጉድል። እቲ ፍወሳ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ናይቲ ኣስጋኢ ምትንኻፍ ክጅምር ኣለዎ።

PEP

Behandeling met hiv-medicijnen na onbeschermd seksueel contact. PEP (post-exposure prophylaxis) verkleint het risico op infectie met hiv. De behandeling moet binnen de 3 dagen na het risicocontact starten.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር