ዝተቐንጠጠ መከላኸሊ ጥንሲ ክኒና ዝሓዘ ኢድ

መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና

ጥንሲ ዝከላኸል ከኒና (ጥንሲ ናይ ምክልኻል ሓደ ኣገባብ)። መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና ውጽኢታዊ ዝኸውን ሓንቲ ጓለንስተይቲ መዓልታዊ ኣብ ቀዋሚ ግዜ እንተወሲዳቶ ጥራይ እዩ።

Pil

Pil die zwangerschap voorkomt (anticonceptie). De pil werkt alleen als een vrouw ze elke dag op een vast tijdstip neemt.

Standard term: Pil
Neutral term: Anticonceptiepil

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር