ዝምድና

2 ሰባት ኣብ ዝምድና ምስ ዝህልዉ፡ ንሳቶም ኣብ ንሓድሕዶም ምትእስሳር ኣለዎም። ንሳቶም መጻምዲ እዮም ኣብ ህይወት ከኣ ብሓደ ይስጉሙ።

Relatie

Wanneer 2 mensen een relatie hebben, hebben ze een band met elkaar. Ze zijn partners en gaan samen door het leven.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር