ስግኣተ-ሓደጋ

ሓደ ባህ ዘየብል ነገር ናይ ምግጣም ተኽእሎ፡ ንኣብነት ሓደ ሕማም

Risico

De kans dat er iets onaangenaams gebeurt. Zoals bijvoorbeeld een ziekte.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር