ንሰብነት ኣንጻር ረኽስታት ዝከላኸሉ ዘለዉ ጸዓዱ ዋህዮታት ደም ዘለዎ ዝርዝር ናይ ሓደ ሻምብቆ ደም።

ስርዓት ምክልኻል ሕማማት ሰዉነት

ንሰብነት ኣንጻር ባክተርያ, ባክተርያ, ጽግዕተኛታት ን ፉንጋስን ዝከላኸል ስርዓት።

Afweersysteem

Natuurlijk systeem dat het lichaam beschermt tegen virussen, bacteriën, parasieten en schimmels.

Standard term: Afweersysteem
Neutral term: Immuunsysteem, immuniteitssysteem

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር