ረኽሲ ፋንጋስ

ብፋንጋስ ዝሰዓበ ረኽሲ. ናይ ረኽሲ ፋንጋስ ናይ ጾታዊ ኣካላት ቀንዲ ምልክታት ምውሳኽ ፈሰስቲሰሓ ን እዮም። ረኽሲ ፋንጋስ ብዝልከ ቅብኣት ወይ ከኒናታት ክፍወስ ይከኣል። ረኽሲ ፋንጋስ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ክመሓላለፍ ይኽእል (ንሱ STIእዩ). ካልእ ጠንቅታት እዚኦም ክኾኑ ይኽእሉ፥ ምጥቃም ጸረ-ነፍሳት, ፡ ኣብ ግዚኡ ታምፖን ወይ ሞዴስ .

Schimmelinfectie

Infectie veroorzaakt door een schimmel. De belangrijkste symptomen van schimmel op de geslachtsdelen zijn toegenomen afscheiding en jeuk. Een schimmelinfectie kan genezen met een crème of pillen. Een schimmel kan via seks worden overgedragen (soa). Ook andere oorzaken zijn mogelijk: het gebruik van antibiotica, een tampon niet tijdig vervangen of de geslachtsdelen te vaak wassen met zeep.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር