ኤይድስ ዘለዎ ሰብኣይ ኣብ ዓራት ተጋዲሙ ይድቅስ።

ኤይድስ

ናይ ኤችኣቪ ዝማዕበለ ደረጃ። ናይ ሓደ ኤይድስ ዘለዎ ሰብ ካብ ሕማማ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ብጣዕሚ ትሑት እዩ። እቲ ኣካላት ካብ ሕማምት ክከላኸል ኣይክእልን እዩ። እቲ ሕማም ኤችኣይቪ ዘሎ እንተ ተሓኪምካዮ፡ ናብ ኤይድስ ኣይምዕብልን እዩ።

Aids

Late fase van hiv. Het afweersysteem van iemand met aids is al heel erg beschadigd. Het lichaam kan zich dan niet langer verdedigen tegen ziekten. Wie zich laat behandelen voor hiv, krijgt geen aids.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር