ልፋጫዊ መምብሬን

ኣዝዩ ረቂቕ ቀጸላ ናይ ቆርበት (መመብረይን) ኮይኑ፡ ሓፊስ ፈሳሲ ( ዓኽታ) ዘለዎ። ገለ ካብቶም ዝሽፍኖም ህዋሳት ኣብ ውሽጢ ኣፍዝርከብ ጽክታትርሕሚመሃንቱስ ከምኡ'ውን ማህጸን የጠቓልል። ገለ ቫይረስ ከምኡ'ውን ባክተርያ ብልፋጫዊ መመብረይን ናብ ኣካላት ክኣቱ ይኽእል'ዩ ከምኡ'ውንብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታት ከስዕብ ይኽእል።

Slijmvlies

Heel dunne laag huid (vlies) waar een dikke vloeistof (slijm) op ligt. Slijmvlies komt onder meer voor in de mond, de eikel, vagina, anus en baarmoeder. Virussen en bacteriën kunnen via het slijmvlies makkelijk het lichaam binnendringen en een soa veroorzaken.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር