ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ

STI ማለት ብጾታዊ ርክብ ዘመሓላለፍ ረኽሲ ማለት'ዩ፡ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ እዩ።

Soa

Seksueel overdraagbare aandoening. Een infectie die iemand meestal alleen kan krijgen door seksueel contact.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር