ሓኪም ካብ ኣፍ ናይ ምራቕ መመርመሪ እናወሰደ።

ናይ ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ ምርመራ

ሓደ ሰብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽስታት (STIs) ሓሚሙ'ዶ ኣይሓመመን ምርግጋጽ ዝግበር መርመራ። እቲ ሓኪም ሕቶታት ይሓትት፡ ኣብ ጾታውያን ሀዋሳት፡ ኣፍ ኣብ ገለ እዋን'ውን ንመሃንቱስ ውን መርመራ የካይድ። እቲ ሓኪም ኣብቲ ተለኺፉ ዝበሎ ቦታታት፡ ናይ ምራቕ መርመራ፡ ናይደም መርመራ ከካይደልካ እዩ ወይ ድማ ነቲ ሰብ ኣብ መትሓዚ ክትሽይን ክሓተካ ይኽእል እዩ። እቲ ሓኪም ንኹሉ መመርመሪ ናብ ላቦራቶሪ ተወሳኺ መጽናዕቲ ንኽግበረሉ ይልእኾ።

Soa-test

Onderzoek om te kijken of iemand seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) heeft. De dokter stelt vragen en bekijkt de geslachtsdelen, mond en soms de anus. De dokter neemt een staal (uitstrijk) van de plaatsen die mogelijk besmet zijn, prikt bloed of vraagt om in een potje te plassen. De dokter stuurt alle stalen naar een laboratorium voor verder onderzoek.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር