ካብ ተሪር መትሎ ናይ ወዲ ተባዕታይ ፈስሲ ዘርኢ እናወጽአ እንከሎ።

ፈሳሲ ዘርኢ-ተባዕታይ

ወዲ ተባዕታይ ዘርኢ ከፍስስ ከሎ፡ ካብ መትሎኡ ዝወጽእ ሓፊስ ጻዕዳ ፈሳሲ። እቲ ፈሳሲ ወሃዮ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ የጠቓልል።

Sperma

Dik wit vocht dat uit de penis spuit als een man een zaadlozing heeft. In het vocht zitten zaadcellen.

Standard term: Sperma
Neutral term: Zaad

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር