IUD ኣብ ውሽጢ ማህጸን ተቐሚጡ

IUD

IUD ማለት ኣብ ውሽጢ ማህጸን ዝኣቱ መሳርሒ ማለት'ዩ። ጥንሲ እተከላኸለሉ ኣገባብ እዩ (ኣገባብ መከላኸሊ ጥንሲ እዩ)። IUD እቲ ሓኪም ወይ ድማ ናይ ማህጸን ሓኪም ኣብ ውሽጢ ማህጸን ዘእትዋ ንእሽተይ ጥረ ነገር እያ። IUD ንጓል ኣንስተይቲ ንዝመጽእ 3 ዓመታት ካብ ጥንሲ ይከላኸለላ። ሓንቲ ሰበይቲ IUD ወይ ድማ ዝኾነ ካልእ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ዘይጾታዊ ርክብ ምስ እትገብር፡ IUD ድሕሪ እታ ሰበይቲ ጾታዊ ርክብ ምፍጻማ፡ ን5 መዓልታት ኣብ ማህጸና እንተድኣ ተቐሚጡ፡ ካብ ጥንሲ ክከላኸለላ ይኽእል እዩ።

Spiraal

Middel om zwangerschap te voorkomen (anticonceptie). Het spiraal is een klein voorwerp dat een dokter of gynaecoloog in de baarmoeder plaatst. Met een spiraal kan een vrouw minstens 3 jaar niet zwanger worden. Als een vrouw geslachtsgemeenschap had zonder spiraal of andere anticonceptie, kan een spiraal soms toch nog een zwangerschap voorkomen. Dit werkt alleen als het spiraal binnen de 5 dagen na de geslachtsgemeenschap geplaatst wordt.

Standard term: Spiraal
Neutral term: Spiraaltje, hormonaal spiraal, koperspiraal

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር