ቀልቀል

ሰባት ኣብ ሽቓቕ ብምኻድ ብመሃንቱሶም ኣቢሉ ካብ ኣካላቶም ዝወጽእ ድሩቅ ርስሓት።

Ontlasting

Vast afvalmateriaal dat uit de anus komt als mensen naar het toilet gaan. 

Standard term: Ontlasting
Neutral term: Poepen
Childish term: Kaka

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር