ፍንጣጣ

ብባክተርያ ዝለዓል ረኽሲ። ፍንጣጣ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽሲ (STI) እዩ። መጀመርታ፡ ኣብ ጾታዊ ኣካልት ወይ ኣብ ኣፍ ወይ ኣብ መሃንቱስ ወይ ድማ ኣብ መንጎ መዓኮር ሳሓ ይጅምር። ኣብ ውሽጢ ኣእዳው፡ ኣእጋርን ሕቖን ሳሓ ይቕጽል። ሓኪም ንፍንጣጣ ብመውጋእቲ ናይ ኣንቲባይቲክን ክፍውሶ ይኽእል እዩ።

Syfilis

Infectie veroorzaakt door een bacterie. Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Eerst verschijnt een zweer op de geslachtsdelen, of in de mond of anus, of tussen de billen. Daarna volgt uitslag op de binnenkant van de handen, voeten en rug. De dokter kan syfilis genezen met enkele injecties of antibiotica.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር