ታምፑን

ታምፑን

ብጡጥ እተሰርሐ ንኢሽተይ በትሪ ኮይና ገመድ እተላገበ ኣለዋ። ሓንቲ ጓል ኣስንተይቲ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ንታምፖን ኣብ ውሽጢ ርሕማ ከተእትዎ ትኽእል እያ። ታምፖን ንደም እዩ ዝመጺ። ብቐጻሊ ድማ ክቕየር ኣለዎ።

Tampon

Staafje van watten met een touwtje eraan. Een vrouw kan een tampon in haar vagina steken tijdens de menstruatie. De tampon absorbeert het bloed van de menstruatie. De tampon moet regelmatig worden vervangen.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር