ጸረ-ነፍሳት

ኣብ ኣካላት ንባክተርያ ክካላኸል ዘኽእል መድሃኒት። ኣንቲባዮቲክ እትውሓጥ መድሃኒት፡ ሓርጭ ወይ ድማ ፈሳሲ ኽኸውን ይኽእል፡ ወይ ድማ ኣብ ቅልጽምካ ወይ ኣብ ሰራውር ደም እትውግኦ ፈሳሲ ወይ ኣብ ቆርበትካ እትልከዮ ክኸውን ይኽእል'ዩ።

Antibiotica

Medicijn om bacteriën in het lichaam te bestrijden. Antibiotica bestaat in verschillende vormen: pillen, poeder of een vloeistof om in te slikken, een injectie in een ader of spier, of een zalf voor de huid.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር