ናይ ጓል ኣንስተይቲ ውሽጣዊ ኣካልት ንርሕሚ እናመልከተ

ርሕሚ

ኣካል ናይ ውሽጣዊ ጾታዊ ኣካልት ናይ ጓል ኣንስተይቲ። ርሕሚ ንማህጸን ምስ ግዳማዊ ኣካላት የራኽቦ። ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ፡ እቲ መትሎ ናብ ርሕሚ ይኣቱ። ቆልዑ ብርሕሚ ኣቢሎም እዮም ዝውለዱ።

Vagina

Deel van de inwendige geslachtsdelen van de vrouw. De vagina verbindt de baarmoeder met de buitenkant van het lichaam. Bij geslachtsgemeenschap gaat de penis in de vagina. Baby's worden via de vagina geboren.

Standard term: Vagina
Vulgar term: Kut, poes, pruim, snee, spleet, foef

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር