ርሕማዊ ዓንኬል

ርሕማዊ ዓንኬል

ኣገባባት ምክልኻል ጥንሲ (ኣገባብ ምክልኻል ጥንሲ)። ዓንኬል ርሕሚ ዝርአ፡ ተዓጻጻፊ ጎማ ዝመስል ኮይኑ ጽክታት ዝሓዘ እዩ። ሓንቲ ሰበይቲ ነታ ዓንኬል ናብ ርሕማ ከተእትዎን ከም ታምፖን ድማ ከተውጽእ ትኽእላ እያ። እታ ዓንኬል ን4 ሰሙን ዝኣክል ካብ ጥንሲ ክከላኸለላ ይኽእል።

Vaginale ring

Middel om zwangerschap te voorkomen (anticonceptie). Een vaginale ring is een doorzichtige, buigzame ring van plastic die hormonen bevat. Een vrouw kan de ring zelf in de vagina steken en verwijderen, zoals een tampon. De ring beschermt haar tegen zwangerschap gedurende 4 weken.

Standard term: Vaginale ring
Neutral term: Anticonceptiering

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር