መከላኸሊ ጥንሲ

ኣገባባትን ሜላታትን ምክልኻል ጥንሲኮንዶምን መድሃኒታት መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና ኣብነታት ጥንሲ ክንከላኸለሉ እንኽእል ኣገባብ እዮም።

Anticonceptie

Middelen en methoden om zwangerschap te voorkomen. Het condoom en de pil zijn voorbeelden van anticonceptie.

Standard term: Anticonceptie
Neutral term: Contraceptie, voorbehoedsmiddelen

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር