ጸታዊ ዓመጽ

ንሓደ ሰብ ምእታው ናይ መትሎ ዘለዎ ጾታዊ ርክብ ንምግባር ከተገድዶ እንከለኻ። እቲ ምእታው ኣካል ስጋ ወይከኣ ግኡዝ ነገር ተጠቒምካ ክግበር ይኽእል። ምግሳስ ብሕጊ እተኸልከለ እዩ።

Verkrachting

Seksueel contact onder dwang met penetratie. De penetratie gebeurt met een lichaamsdeel of voorwerp. Verkrachting is strafbaar.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር