ኣብ መዐሸጊ ኮንዶም ዘሎ ካብ ኣገልግሎት ዘኽትመሉ ዕለት

ኣገልግሎት ዝወድቀሉ ዕለት

ሓደ ንብረት ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝውዕለሉ እታ ናይ መወዳእታ ዕለት። ብድሕሪ እዛ ዕለት እዚኣ፡ እቲ ንብረት ብቑዕ ናይ ምዃን ተኽእሎ የብሉን።

Vervaldatum

Laatste dag waarop een product mag worden gebruikt. Na de vervaldatum werkt het product soms niet goed meer.

Standard term: Vervaldatum
Neutral term: Vervaldag

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር