ኣብ መትሎ ሽፋን ቆርበት እናመልከተ እንከሎ

ቆቢዕ መትሎ

ክፋል ናይ ቆርበት ኣብ ቆብዕ መትሎ (ጫፍ)። እዚ ሽፋን ቆርበት ንቆብዕ መትሎ ካብ ባክተርያን ካልኦት ነገራትን ይከላኸለሎም። እተኸንሸቡ ኣወዳት ሽፋን መትሎኦም ዝለገሰ እዩ።

Voorhuid

Stukje huid over de eikel (topje) van de penis. De voorhuid beschermt de eikel onder meer tegen bacteriën. Mannen die besneden zijn hebben geen voorhuid meer.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር