ሓኪም ንተሓካማዩ ናይ ኣፋውስ ትእዛዝ እናርኣየ።

ትእዛዝ ሓኪም

እንታይ ዓይነት መድሃኒት ክትወስድ ከም ዘለካ ሓኪም ዝጽሕፈላ ንኢሽተይ ወረቐት። በዛ ወረቐት፡ ኣብ ፋርማሲመድሃኒት ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ። ትእዛዝ ሓኪም ንገለ ዓይነት ኣፋውስ እንተድኣ ዘይኮይኑ፡ ንካልእ መድሃኒታት ኣይእዘዝን እዩ።

Recept

Papiertje waarop de dokter schrijft welke medicijnen u moet nemen. Met dit papiertje kunt u de medicijnen in de apotheek kopen. Voor sommige medicijnen is een voorschrift verplicht, voor andere niet.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር