ፍቕራዊ ርክብ ምግባር

ምስ ሓደ ሰብ ጾታዊ ርክብ ምግባር ንኣብነት፡ ምስዕዓምምልሕሓስ ወይ ድማ ስጋዊ ርክብ

Vrijen

Seksueel contact hebben met iemand. Bijvoorbeeld: kussen, likken of geslachtsgemeenschap hebben met elkaar.

Standard term: Vrijen
Neutral term: Seks hebben

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር