ዕሸል ኣብ ውሽጢ ማህጽነ ብፈሳሲ ኣሚኒዮቲክ ተኸቢቡ

ኣሚንዮቲክ ፈሳሲ

ንዕሸል ኣብ ውሽጢ ማህጸን እንከሎ ዝሽፍኖ ፈሳሲ። ፈሳሲ ኣሚኒዮቲክ ነቲ ዕሸል እዩ ዝከላኸለሉ። ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን፡ ሓኪም ንእሽተይ ክፋል ካብ ፈሳሲ ኣሚኒዮቲክ ወሲዱ እቲ ዕሸል ጥዕንኡ ከመይ ከም ዘሎ ክርኢ ይኽእል እዩ።

Vruchtwater

Vocht rond de foetus in de baarmoeder. Het vruchtwater beschermt de foetus. Als het nodig is, kan de dokter een beetje vruchtwater nemen om te zien of de foetus gezond is.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር