ላዕለውይ ክፋል ናይ ከንፈር ርሕሚ

ከንፈር ርሕሚ

ግዳማዊ ክፋል ጾታዊ ኣካልት/5> ደቂ ኣንስትዮ። ክንፈር ርሕሚጉድበግዳማዊ መትረብ ሽንትን መኽፈት ርሕምን ኣካል ናይ ከንፈር ርሕሚ እዩ።

Vulva

Geheel van de zichtbare (uitwendige) vrouwelijke geslachtsdelen. De schaamlippen, clitoris, plasgaatje en de opening van de vagina vormen samen de vulva.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር