ሕማም

ናይ ሓደ ሰብ ኣካላት፡ ክፍሊ ኣካላት ወይ ድማ ኣእምሮ ከም ዘግብኦ እንተድኣ ዘይሰርሕ ሃልዩ። ዝበዝሑ ሕማማት ክፍወሱ ይኽእሉ እዮም።

Ziekte

Wanneer iemands lichaam, of een deel van zijn/haar lichaam of geest niet goed meer werkt. De meeste ziekten kunnen genezen.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር