ናይ ድሕሪ ሕርሲ ክንክን

ንኣደን ውላዳን ድሕሪ ሕርሲ ዝግበረሎም ክንክን። መሕረሲት ንኣደን ንውላዳን ኣብ መንበር ቤት ወይ ድማ ኣብ ሕክምና ትከናኸኖም።

Zorg na de geboorte

Verzorging van een vrouw en haar kind na de bevalling. Een vroedvrouw verzorgt de vrouw en haar kind thuis of in het ziekenhuis.

Standard term: Zorg na de geboorte
Neutral term: Postnatale zorg

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር