ሓኪም ንጥንስቲ ሰበይቲ ናይ ኣልትራሳውንድ ስካን እናኣካየደላ እንከሎ።

ጥንሲ

ሰበይቲ ቆልዓ እትጽበየሉ ግዜ። ጥንሲ ወሃዮ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ንወሃዮ እንቋቊሖ ድቂ ምስ ዘትሕዛ እዩ ዝጅምር። ጥንሲ ን9 ወርሒ ይጸንሕ።

Zwangerschap

Periode waarin een vrouw een kindje verwacht. De zwangerschap begint wanneer een zaadcel een eicel bevrucht. Een zwangerschap duurt 9 maanden.

Standard term: Zwangerschap
Neutral term: Zwanger zijn, in verwachting zijn

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር