ቁስሊ

ሕበጥ ወይ ቁስሊ ኣብ ቆርበት። ሳሓ ኣብ ውሽጡ ልስሉስ ብጫ ፈሳሲ (ምግሊ) ዘለዎ ዕንኳር'ዩ። ብረኽሲ እዩ ዝለዓል።

Zweer

Verdikking op de huid. Een zweer heeft een zachte kern waar geelachtig vocht (etter) in zit. Een zweer is het gevolg van een infectie.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር